2019 - 2020

2018 - 2019

2017 - 2018

2016 - 2017

2015 - 2016

2014 – 2015

Μοριοδότηση ERASMUS+ Πολυτεχνική Σχολή: http://www.upatras.gr/el/node/4468
Μοριοδότηση ERASMUS+ Σχολή Θετικών Επιστημών: http://www.upatras.gr/el/node/4470
Μοριοδότηση ERASMUS+ Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών: http://www.upatras.gr/el/node/4469
Mοριοδότηση ERASMUS+ Σχολή Επιστημών Υγείας: http://www.upatras.gr/el/node/4471
Μοριοδότηση ERASMUS+ Σχολή Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων: http://www.upatras.gr/el/node/4472