ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Αποκατάσταση λειτουργίας συστημάτων αντικεραυνικής προστασίας σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών»

   E: 1493

   72.355,24€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ

   14/02/2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.