ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Προμήθεια μονάδων GPS δεκτών για τα καταγραφικά του Σεισμολογικού Δικτύου του Εργαστηρίου Σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών»

Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 12:00

Ο Προϋπολογισμός για την εκτέλεση της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 1.860,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Responsible: 
Παναγιώτης Γεωργίου
Phone: 
2610969035