“Προμήθεια και εγκατάσταση υλικών για την επέκταση – αναβάθμιση των χειροκίνητων συστημάτων συναγερμού πυρασφάλειας των εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου Πατρών”