Στα πλαίσια της δράσης «Υποστήριξη Παρεμβάσεων Κοινωνικής Μέριμνας Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών» το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια σε θέματα υποστήριξης φοιτητών οι οποίοι ανήκουν στις Ευπαθείς / Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες.

 

Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο την εκπαίδευση εθελοντών της Πανεπιστημιακής κοινότητας στην κοινωνική και ακαδημαϊκή υποστήριξη των φοιτητών που ανήκουν στις Ευαίσθητες Κοινωνικές Ομάδες. Στην επιμόρφωση μπορούν να συμμετέχουν όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας (ακαδημαϊκό, διοικητικό προσωπικό, προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές)

Τα σεμινάρια ξεκινούν την Τρίτη 05/03/2019, ώρα 17:30 στην αίθουσα Α013 (ισόγειο Κτιρίου Α), θα διαρκέσουν όλο το εαρινό εξάμηνο και το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να το βρείτε εδώ.

Τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν τα σεμινάρια θα πρέπει να αποστείλουν e-mail (eko@upatras.gr), στο οποίο θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμό τους και η ιδιότητά τους.