ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ «Εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου στις εγκαταστάσεις του Παν/μιου Πατρών διάρκειας ενός έτους η μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού»

    E: 1497

   55.565,45€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ. 

   22/04/2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.