Δελτίο Τύπου Πρυτανείας 27 / 2018-2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ 27 / 2018-2019

6η ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑΣ PATRAS IQ 2019
Η 6η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ ανοίγει τις πύλες της σήμερα, Παρασκευή, 12 Απριλίου 2019 και θα διαρκέσει έως και την Κυριακή 14 Απριλίου 2019. Η φετινή διοργάνωση θα διεξαχθεί στον Νότιο Λιμένα Πατρών (εκθεσιακός χώρος) &  στο Royal Theatre (χώρος ομιλιών και εκδηλώσεων) περιλαμβάνοντας πληθώρα εκδηλώσεων, workshops και εκθεσιακών περιπτέρων. Η έκθεση Patras IQ αποτελεί συνδιοργάνωση του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πατρών, του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, του Επιμελητηρίου Αχαΐας και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Ελλάδας. Κύριος στόχος της είναι η δημιουργία κρίσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, τόσο στην ερευνητική κοινότητα όσο και στον παραγωγικό τομέα, μέσα από την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών για την ανάπτυξη νέων και την βελτιστοποίηση υπαρχόντων προϊόντων και υπηρεσιών που φιλοδοξούν να καταλάβουν μερίδιο στην εθνική και παγκόσμια αγορά.
Η έκθεση Patras IQ έχει τιμηθεί με το Εθνικό Βραβείο European Enterprise Promotion Awards – EEPA 2017, καθώς και με το Βραβείο Education Business Awards 2016 και αναγνωρίζεται ως η διαρκής συνάντηση διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του πλούσιου ερευνητικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας όσο και συνολικά στην ανάπτυξη της τοπικής περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.
Η έκθεση Patras IQ στοχεύει στην ανάπτυξη και ενίσχυση της συνεργασίας της ερευνητικής κοινότητας με τον παραγωγικό τομέα και θα περιλαμβάνει:
• Προϊόντα καινοτόμων ιδεών
• Καινοτόμες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με προϊόντα που προέκυψαν από την συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικούς φορείς
• Πρόγραμμα εκδηλώσεων σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας
• Παρουσιάσεις εφαρμοσμένης έρευνας
Σκοπός των δράσεων αυτών είναι η εξοικείωση τόσο των ερευνητών όσο και του παραγωγικού τομέα με τη διαχείριση της γνώσης, την ανάπτυξη καινοτομίας, με μηχανισμούς και προϋποθέσεις οικοδόμησης δικτύων και καινοτομικών συνεργατικών σχηματισμών και εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της καινοτομίας.
Συμμετέχοντες στην Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lQ είναι εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί και άλλοι δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καθώς και νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί, ενώ θα την επισκεφθούν χρηματοδοτικά Funds, Business angels, venture capitals, εκπρόσωποι της Πολιτείας, εκπρόσωποι φορέων στον χώρο της καινοτομίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιχειρηματίες από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την έκθεση Patras IQ μπορείτε να αναζητήσετε στον ιστότοπο της έκθεσης: https://www.patrasiq.gr/index.php

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Η Διοίκηση του Πανεπιστημίου Πατρών είναι στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα ότι το Συμβούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση χορήγησε πιστοποίηση στα Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) των Τμημάτων:
Θεατρικών Σπουδών, της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών,
Ιατρικής, της Σχολής Επιστημών Υγείας, και
Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών
για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές τους διαδικασίες, με βάση τις αρχές του προτύπου ποιότητας ΠΠΣ της ΑΔΙΠ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).
Κατά τη διαδικασία Πιστοποίησης του ΠΠΣ συνεργάστηκαν η Διοίκηση του Ιδρύματος και η  Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) με τη Διοίκηση και τις Ομάδες Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) των Ακαδημαϊκών Μονάδων. Η πιστοποίηση ολοκληρώθηκε με επιτόπιες επισκέψεις επιτροπών εμπειρογνωμόνων από το εξωτερικό. Σημαντική ήταν η συμβολή των μελών ΔΕΠ, φοιτητών, ερευνητών, αποφοίτων και των κοινωνικών εταίρων των Τμημάτων.
Συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέδραμαν και  εργάστηκαν με αφοσίωση  για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης ΠΠΣ των Τμημάτων Θεατρικών Σπουδών, Ιατρικής και Χημείας.

1η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ EXTRA-SMEs
Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει στο Interreg Europe έργο με τίτλο: «Improving policies to boost SME competitiveness and extraversion in EU coastal and rural areas where aquaculture is a driver of the regional economy (EXTRA-SMEs)» (https://www.interregeurope.eu/extra-smes/). Το έργο EXTRA-SMEs συγκεντρώνει 8 περιφέρειες από 7 χώρες, με σκοπό την επέκταση των αγροτικών και παράκτιων ΜΜΕ σε ευρύτερες αγορές για την προώθηση των προϊόντων τους, μέσω απλούστερων και βελτιωμένων διοικητικών διαδικασιών και καινοτόμων τεχνολογιών. Πρώτη δράση του έργου ως προς τη προσέγγιση των ενδιαφερομένων μερών, είναι η διοργάνωση συνάντησης που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου και ώρα 09:30 π.μ., με στόχο την εισαγωγή των ενδιαφερομένων φορέων στο έργο και τους στόχους του. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό & Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, αίθουσα ΙΙ-7, 1ος όροφος. Στην ατζέντα της συνάντησης, την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ (https://drive.google.com/file/d/1AahIgiGz_WD-7RNuEMO5TkWxAehg8bl8/view) μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα και τα θέματα που θα παρουσιαστούν.

JUST BRAILLE IT!!
Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Δράση ΕΚΟ UPatras, με την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης & Κέντρου Πληροφόρησης προσκαλεί τα ενδιαφερόμενα μέλη του Συλλόγου Καταστηματαρχών Εστίασης & Αναψυχής Νομού Αχαΐας να επισκεφτούν το περίπτερό του στην 6η Έκθεση Καινοτομίας & Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras Innovation Quest (PATRAS IQ) και να μετατρέψουν τους καταλόγους τους σε μορφή Braille δωρεάν.
Στόχος αυτής της δράσης είναι να εκσυγχρονιστεί το περιβάλλον διασκέδασης της πόλης μας, να ευαισθητοποιηθεί ο κλάδος για την ισότιμη πρόσβαση των τυφλών συμπολιτών μας και να εδραιωθούν οι συνθήκες για την πλήρη και ανεμπόδιστη κοινωνική τους ένταξη.
Όροι και προϋποθέσεις στη σελίδα: http://eko.upatras.gr/justbrailleit/

Πάτρα, 12 Απριλίου 2019
Από την Πρυτανεία - Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων
και Εκδηλώσεων Πανεπιστημίου Πατρών

Responsible: 
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων & Εκδηλώσεων