ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Υπηρεσίες συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των συστημάτων BMS των κτιρίων του Πανεπιστημίου Πατρών διάρκειας δύο ετών»

Προϋπολογισμός : 19.641,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Προσφορές μέχρι και την Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019 και ώρα 12:00 στο κεντρικό πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου Πατρών

Responsible: 
Παναγιώτης Γεωργίου
Phone: 
2610969035