ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜ ΧΗΜΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗ

Responsible: 
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΣΕΛΙΟΣ
Phone: 
2610997905