Προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη εκπροσώπων των μελών ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ στη Γενική Συνέλευση και στην Κοσμητεία της Σχολής Θετικών Επιστημών

Attachment: