ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ UPS 300 WATT KAI ΔΥΟ ΣΑΡΩΤΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Responsible: 
ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
Phone: 
2610996078