ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Η ερευνητική ομάδα του καθηγητή Ιωάννη Ιωαννίδη από το Πανεπιστήμιο του Stanford δημοσίευσε προσφάτως στο PLoSBiology μία επιστημονική έρευνα (https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000384) στην οποία κατατάσσονται 6.880.389 ερευνητές/επιστήμονες από όλα τα επιστημονικά πεδία βάσει της επιρροής τους στην διεθνή βιβλιογραφία. Χρησιμοποιήθηκε η βάση δεδομένων Scopus και ελήφθησαν υπόψη έξι μετρικοί δείκτες (total citations; Hirsch h-index; coauthorship-adjusted Schreiber hm-index; number of citations to papers as single author; number of citations to papers as single or first author; and number of citations to papers as single, first, or last author) .

Στον Πίνακα http://dx.doi.org/10.17632/btchxktzyw.1#file-bade950e-3343-43e7-896b-fb2... περιέχονται οι 100 χιλιάδες ερευνητές με τις καλύτερες επιδόσεις εκ των οποίων 300 έχουν ως διεύθυνση Ελληνικό Πανεπιστήμιο ή Ερευνητικό Κέντρο.  Ανάμεσα στους 300 βρίσκονται 27 μέλη ΔΕΠ του Πανεπιστημίου μας εκ των οποίων 11 μέλη ΔΕΠ της Σχολής Θετικών Επιστημών (ο καθ. Γεώργιος Αγγελής του Τμ. Βιολογίας, οι καθ. Σωτήριος Μπασκούτας, Εμμανουήλ Πασπαλάκης, Μιχαήλ Σιγάλας και οι αναπλ. καθ. Ιωσήφ Γαλανάκης και Βασίλειος Γεωργακίλας του Τμ. Επιστήμης των Υλικών, ο καθ. Μιχαήλ Βραχάτης και ο επικ. καθ. Σωτήριος Κωτσιαντής  του Τμ. Μαθηματικών, και οι καθ. Νικόλαος Καραμάνος, Γεώργιος Μαρούλης, Ευάγγελος Ντάλας του Τμ. Χημείας) καθώς και ο Ιωάννης Μανέτας ομότιμος καθηγητής του Τμ. Βιολογίας και ο Ιωάννης Μικρογιαννίδης  αποβιώσας ομότιμος καθηγητής του Τμ. Χημείας.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους συναδέλφους. Η παρουσία τους αναδεικνύει την υψηλή ποιότητας έρευνας που πραγματοποιείται στη Σχολή Θετικών Επιστημών εν μέσω δύσκολων συγκυριών όπως αυτές που βιώνουν τα ελληνικά Πανεπιστήμια την τελευταία δεκαετία. 

Με εκτίμηση
---------------------------------
Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Πάτρα

Τηλ. 2610 969638 - 2610 996275
Fax  2610 997245
email: nsdean@upatras.gr