Διακρίσεις της Σχολής Θετικών Επιστημών

Η Χρυσή Καραπαναγιώτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών, μετά από πρόσκληση, πραγματοποίησε παρουσίαση στην επιτροπή των G20 για την επιστημονική γνώση και τις καινοτόμες λύσεις όσον αφορά στα θαλάσσια πλαστικά απορρίμματα. H συνάντηση των G20 πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Εθνών στο Τόκιο και η κ. Καραπαναγιώτη μοιράστηκε τις γνώσεις της σχετικά με τη μεταφορά των μικροπλαστικών, μέσω των υγρών αποβλήτων, στη θάλασσα, αναδεικνύοντας τη σημαντική έρευνα που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η εν λόγω συνάντηση συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος της Ιαπωνίας, τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ και την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ την 8η Οκτωβρίου 2019.

Τα πλαστικά απορρίμματα στη θάλασσα είναι ζήτημα που απαιτεί επείγουσα δράση, δεδομένων των δυσμενών επιπτώσεών τους στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της αλιείας, του τουρισμού και της ναυτιλίας, και ενδεχομένως στην ανθρώπινη υγεία. Στη διάσκεψη κορυφής τον Ιούνιο του 2019, οι ηγέτες των G20 δήλωσαν την αποφασιστικότητά τους να αναλάβουν άμεσα τις κατάλληλες εθνικές ενέργειες για την πρόληψη και τη σημαντική μείωση των απορρίψεων πλαστικών υλικών στους ωκεανούς. Συμφώνησαν επίσης τη μείωση στο μηδέν της πρόσθετης ρύπανσης των θαλασσών από τα πλαστικά απορρίμματα μέχρι το 2050 μέσω μιας συνολικής προσέγγισης με βάση τον κύκλο ζωής.

---------------------------------
Γεώργιος Παπαθεοδώρου
Κοσμήτορας Σχολής Θετικών Επιστημών
Πανεπιστήμιο Πατρών
26504 Πάτρα

Τηλ. 2610 969638 - 2610 996275
Fax  2610 997245
email: nsdean@upatras.gr