Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης 2019-2020 διάρκειας ενός έτους σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας

Σιδηρουργικές εργασίες συντήρησης 2019-2020 διάρκειας ενός έτους σε κτήρια του Πανεπιστημίου Πατρών και στα πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας