ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΩΝ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9/12/2019

Responsible: 
ΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Phone: 
2610969971