ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΡΑΓΙΣΜΕΝΗΣ ΓΟΥΡΝΑΣ ΚΑΙ DOPPLER - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 9/12/2019

Responsible: 
ΚΑΛΒΡΙΖΙΩΤΗ ΔΗΜΗΤΡΑ
Phone: 
2610996343