ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΦΥΣΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΜΕΡΑΣ ΥΨΗΛΗΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 15/12/2019

Responsible: 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ
Phone: 
2610996078