ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΘΑΛΑΜΟ ΕΠΩΑΣΗΣ ΑΠΑΓΩΓΟ ΚΥΤΤΑΡΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΑΦΑΛΑΤΩΤΗ ΝΕΡΟΥ - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/12/2019

Responsible: 
ΜΟΥΖΑΚΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ
Phone: 
2610969123