ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΜ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΙ ELISA READER - ΛΗΞΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 16/12/2019

Responsible: 
ΜΥΡΤΩ ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΟΥ
Phone: 
2610999660