Παράταση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων

Σας ενημερώνουμε ότι η περίοδος ηλεκτρονικής συμπλήρωσης ερωτηματολογίων παρατείνεται μέχρι την Κυριακή, 19 Ιανουαρίου 2020. Συνημμένα, μπορείτε να βρείτε σχετική ανακοίνωση για το site του Τμήματος ώστε να ενημερωθούν οι φοιτητές σας.

Από τη Γραμματεία της ΜΟΔΙΠ