Τμήμα Διεθνών Σχέσεων και συναλλαγή με το κοινό (κανόνες ασφαλείας σχετικά με τον Covid 19).

Στο πλαίσιο εφαρμογής των μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 σε χώρους γραφείων όταν υπάρχει συναλλαγή με το κοινό και βάσει:

- της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 48002 (ΦΕΚ 31319/28.7.2020 Β’)

- της υπ’ αριθ. 79/9778/18.3.2020 Απόφασης Πρυτάνεως, και

- της από 27/7/20 ενημέρωσης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και του Τεχνικού Ασφαλείας & της Ιατρού Εργασίας

η εξυπηρέτηση του κοινού (φοιτητές, προσωπικό, εξωτερικοί συνεργάτες) με το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων θα πραγματοποιείται κυρίως με τη χρήση τηλεφώνου ή/και μέσω email.

Η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται για εξαιρετικώς επείγουσες περιπτώσεις κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού:

  • με τη χρήση μάσκας

  • τηρώντας τις φυσικές αποστάσεις 1,5 - 2 μέτρων, και

  • για το συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα (λιγότερο από 15 λεπτά).

 

Στοιχεία επικοινωνίας για προγραμματισμό ραντεβού:

Erasmus+ KA103:

  • εισερχόμενη κινητικότητα για σπουδές: 2610 – 997987, llp.incoming@upatras.gr 

  • εξερχόμενη κινητικότητα για σπουδές: 2610 - 996613/969029, llp.outgoing@upatras.gr

  • εξερχόμενη κινητικότητα για πρακτική άσκηση: 2610 - 969036, llp.placements@upatras.gr

  • εξερχόμενη κινητικότητα για διδασκαλία/επιμόρφωση: 2610 – 996610, llp.outgoing@upatras.gr

Μνημόνια/Συμφωνητικά Συνεργασίας (MoUs): 2610 – 996613, intern.rel@upatras.gr 

Δι-Ιδρυματικές Συμφωνίες εντός Ευρώπης, (Bilateral Agreements): 2610 – 996613/969029, llp.incoming@upatras.gr 

Erasmus+ KA107:
Διεθνής Κινητικότητα & Δι-Ιδρυματικές συμφωνίες εκτός Ευρώπης: 2610 – 996610,  intern.rel@upatras.gr

 

Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την προσοχή σας.