Χρήσιμα τηλέφωνα

Επισυνάπτεται πίνακας με τηλέφωνα των Τμημάτων του Πανεπιστημίου μας.
Ευχόμαστε σε όλους καλή ακαδημαϊκή χρονιά!