Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημ ληξης 21-9-2020

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ …………………  ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΡΕΥΣΤΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΥΤΗΣ….……………………    ΜΟΝΑΔΑ ……………………………-…..………………………….……….…………………….
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην Συντήρηση:
1. Τριών (3) Εγκαταστάσεων Ρευστοδυναμικών Μηχανών με τα εξής χαρακτηριστικά:         Α) Εγκατάσταση Υδροστροβίλων Francis και Pelton με ενσωματωμένο μετρητικό εξοπλισμό μέτρησης παροχής (Rotameter 2816) και μανομετρικού (Pressure Transducer Druck PDCR 810) των μηχανών καθώς και σύστημα φρένου Prony για μέτρηση της ροπής. 
Β) Εγκατάσταση Φυγοκεντρικών Αντλιών συνδεδεμένων εν σειρά και εν παραλλήλω με ενσωματωμένο μετρητικό εξοπλισμό μέτρησης παροχής (Rotameter 3820) και μανομετρικού (Pressure Transducer Druck PDCR 22) των αντλιών καθώς και Inverter για ρύθμιση των στροφών.
Γ) Εγκατάσταση Φυγοκεντρικής Αντλίας με ενσωματωμένο δοχείο και αντλία κενού για πειράματα σπηλαίωσης καθώς και μετρητικό εξοπλισμό που αποτελείται από: Ηλεκτρονικά Pressure Transducers (Druck), Flowmeters and Thermometers (Furness Control Limited) καθώς και Λογισμικό συλλογής και επεξεργασίας των πειραματικών τιμών (Versatile Data Acquisition System version 1.0 της TQ Education and Training Ltd).  
2. Επισκευή & Μηχανοτρονική Αναβάθμιση υφιστάμενης εγκατάστασης Υδροπνευματικής Αντλίας (Air-Lift Pump) τριφασικής ροής αέρα-νερού-στερεών σωματιδίων.
Απαιτείται εμπειρία σε συντήρηση παρόμοιων εγκαταστάσεων.
που θα χρησιμοποιηθούν στο ανωτέρω Τμήμα/Εργαστήριο.

ΚΑΕ:…889Γ……..

Responsible: 
Διονύσιος-Ελευθέριος Μάργαρης.
Phone: 
2610997902