ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση δύο (2) ηλεκτρομηχανικών ανελκυστήρων σε κτίρια του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

   Π: 1519

   59.520,00€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.   

   Η δημοπρασία θα γίνει την 2/11/2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών)