ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΓΟΜΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ (Ρίο, Κουκούλι, Πύργο, Αμαλιάδα, Αίγιο, Μεσολόγγι και Αγρίνιο) ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΥΟ (2) ΕΤΩΝ»

  Y: 1518

 59.743,20€ συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ.

 Η δημοπρασία θα γίνει την 6/11/2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. (άνοιγμα προσφορών)