Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων

Ανάρτηση ενημέρωσης

Στο άρθρο 59 του ν. 4573/2020 που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 227/18.11.2020 τ. Α') περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης (ΔΠΚ) και οικονομικών συμφερόντων (ΔΟΣ) του ν. 3213/2003 "ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ". Συγκεκριμένα ορίζεται: "59. Κατ’ εξαίρεση των οριζομένων στην παρ. 2 του άρθρου 1 και στο άρθρο 19 του ν. 3213/2003 (Α’ 309), δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου από 1.1.2020 έως και 30.11.2020 και ετήσιες του έτους 2020 (χρήση 2019), υποβάλλονται μέχρι και τις 28.2.2021."