Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων και Διαλυτών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των Τμημάτων και Δομών του Πανεπιστημίου Πατρών στην πόλη της Πάτρας (Πανεπιστημιούπολη-Κουκούλι), της Αμαλιάδας, του Μεσολογγίου και του Αγρινίου.

Phone: 
2610969024