ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «Προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρομηχανικού ανελκυστήρα σε κτίριο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Κουκούλι»

   Π: 1525

  22.320,00€ συμπεπιλαμβανομένου και του ΦΠΑ

  Η δημοπρασία θα γίνει την 15/1/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ