ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ «Εγκατάσταση σιδηρών πτυσσόμενων θυρών για προστασία ηχητικού εξοπλισμού των αμφιθεάτρων του τμήματος Ιατρικής»

   8.184,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

   Προσφορές θα γίνονται δεκτές  μέχρι και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 11:00 π.μ.

    στο κεντρικό πρωτόκολλο