Για την προμήθεια αγαθών / παροχή υπηρεσιών, αξίας (προ ΦΠΑ) από 1.000,00 Ευρώ και άνω. Ημερομηνία Λήξης 31-01-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ    του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια   Μηχανής Λείανσης Δαπέδων και Ανταλλακτικών   Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή  που επισυνάπτεται .…………................................................………………………… ………………………………………………………………………………………………...….…..

ΚΑΕ:…7127Α

Attachment: 
Responsible: 
Λεβιθόπουλος Παναγιώτης
Phone: 
2610 996659