Για την (Τοπογραφική Αποτύπωση Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών) ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 01-02-2021

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην εξής προμήθεια:
«Τοπογραφική Αποτύπωση Πανεπιστημιουπόλεως Πατρών για τις ανάγκες της Συντήρησης»

Responsible: 
Παναγιώτης Λεβιθόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός M.Sc
Phone: 
2610996659