(Προμήθεια Συστήματος Μικροσκοπίας ) Ημερ. Λήξης 14-02-2021

ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ  : ΙΑΤΡΙΚΗΣ  - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ  ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ     του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών προτίθεται να προβεί στην προμήθεια   Συστήματος Μικροσκοπίας για το Εργαστήριο Ανατομίας του Τμήματος  Ιατρικής    Σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή  που επισυνάπτεται .

ΚΑΕ: Π.Δ.Ε…

Προϋπολογισμός  : 14.495,72   με ΦΠΑ

Attachment: 
Responsible: 
Πέτρου Ελένη (Καθηγήτρια )
Phone: 
2610969195