Δελτίο Τύπου / 12.2.21

Δελτίο Τύπου

Πάτρα, 12/2/2021

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΜΕ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΤΟ 2021
Μια σειρά νέων δράσεων με στόχο την ενίσχυση της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του  Πανεπιστημίου Πατρών ανακοινώνει η Πρυτανική Αρχή. Οι συγκεκριμένες δράσεις θα ενισχύσουν σημαντικά τόσο την εξωστρέφεια, όσο και την διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου. Το  πεδίο εφαρμογής τους αρχίζει από την  1/1/2021 και είναι οι ακόλουθες:

1.Πρόγραμμα Ερευνητικής Ενίσχυσης Εκκίνησης για νεοδιοριζόμενα μέλη ΔΕΠ
2.Επέκταση Προγράμματος Καραθεοδωρή σε μέλη ΔΕΠ πρώην ΤΕΙ (Πρόγραμμα: Καραθεοδωρή 2)
3.Θεσμοθέτηση Βραβείου Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ»
4.Θεσμοθέτηση Βραβείου Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ»
5.Ενίσχυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) χωρίς  δίδακτρα
6.Χρηματοδότηση Ερευνητικών Δράσεων Μελών Πανεπιστημιακής Κοινότητας
7.Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για την Βελτίωση της Θέσης του Πανεπιστημίου στις Διεθνείς Κατατάξεις
8.Οργάνωση και Ψηφιοποίηση Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου
9.Οργάνωση Γραφείου Υποστήριξης για τις Δικτυακές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου

Σύντομα, θα ανακοινωθούν αναλυτικά το πλαίσιο και οι διαδικασίες που θα διέπουν τις παραπάνω δράσεις. Η προσπάθεια για την αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μας θα συνεχισθεί και την επόμενη χρονική περίοδο με νέα δέσμη δράσεων.

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΩΝ ΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)
Εγκρίθηκε, με απόφαση του Υφυπουργού Aνάπτυξης και Επενδύσεων, η ένταξη, στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, των παρακάτω έργων του Πανεπιστημίου Πατρών:

  • Προμήθεια σεισμολογικού και γεωφυσικού εξοπλισμού Εργαστηρίου Σεισμολογίας Πανεπιστημίου Πατρών, προϋπολογισμού 310.000 ευρώ
  • Αισθητικές – Λειτουργικές παρεμβάσεις και αποκαταστάσεις λειτουργιών στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πατρών στο Μεσολόγγι, προϋπολογισμού 1.500.000 ευρώ
  • Προμήθεια εξοπλισμού αμφιθεάτρων και αιθουσών για τα νέα κτίρια των Τμημάτων Οικονομικών Επιστημών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής, προϋπολογισμού 700.000 ευρώ
  • Συμπληρωματική περίφραξη και επισκευές της υφιστάμενης εξωτερικής περίφραξης Πανεπιστημίου Πατρών, προϋπολογισμού 590.632 ευρώ

Ευχαριστούμε θερμά την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Περιφερειακό Συμβούλιο για τη στήριξη και τη βοήθειά τους.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΥΤΑΝΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΠΑΤΡΑΣ (ΟΙ.ΚΙ.ΠΑ) - ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΥΤΑΝΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΥ ΔΡΑΣΕΙΣ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Συνάντηση και ανταλλαγή απόψεων του Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών Καθηγητή Χρήστου Μπούρα  και του  Αντιπρύτανη Έρευνας και Ανάπτυξης Καθηγητή Παναγιώτη Δημόπουλου,  με μέλη της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας επί θεμάτων  που αφορούν στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Οικολογικής Κίνησης Πάτρας πραγματοποιήθηκε στην Πρυτανεία στις 9.2.21. Στο πλαίσιο της συνάντησης η Πρυτανική Αρχή εξέφρασε την πρόθεση στήριξης δράσεων οικολογικού χαρακτήρα και προστασίας του περιβάλλοντος καθώς και την από κοινού διοργάνωση δράσεων και εκδηλώσεων.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ 2021 ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ
Τη διοργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων (ημερίδες, διημερίδες & θερινά σχολεία) με ευρύτερο επιστημονικό ενδιαφέρον και απήχηση που θα οργανώνονται από Καθηγητές και Λέκτορες του Ιδρύματος για το έτος 2021, θα επιχορηγεί ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πατρών, κατόπιν απόφασης  Συνεδρίασης της  Επ. Ερευνών  (αριθμ. 751/03.02.2021). Για τον καλύτερο συντονισμό, διαφάνεια και επιτάχυνση της διαδικασίας έχει δημιουργηθεί ιστοσελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή αίτησης επιχορήγησης για διοργάνωση συνεδρίου/εκδήλωσης κατά το έτος 2021 και η οποία θα είναι ανοιχτή από 08.02.2021 έως 08.03.2021. Για την εγγραφή σας και την υποβολή αίτησης  χρηματοδότησης συνεδρίου/εκδήλωσης μπορείτε να μεταβείτε στον ιστότοπο: http://synedria.upatras.gr/. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ERASMUS+ ΚΑ103 ΓΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ERASMUS+ ΚΑ103 δίνεται η δυνατότητα στο  προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών, όλων των κατηγοριών να μετακινηθεί για διδασκαλία και επιμόρφωση σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης σε χώρες-εταίρους που μετέχουν στο  ανωτέρω Πρόγραμμα, λαμβάνοντας επιχορήγηση.
Σχετικά με την Κινητικότητα Προσωπικού για διδασκαλία, πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.upatras.gr/el/node/9876
Σχετικά με την Κινητικότητα Προσωπικού για επιμόρφωση, πληροφορίες μπορείτε να δείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://www.upatras.gr/el/node/9877
Η υποβολή των αιτήσεων και για τις δύο δράσεις θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο, στην πλατφόρμα Erasmus+: https://erasmus.upatras.gr/ από 10/02/2021 έως 10/03/2021.
Σημαντική σημείωση:
Δεδομένης της ευμεταβλητότητας των συνθηκών λόγω Covid-19, τονίζεται ότι υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης εικονικών κινητικοτήτων από την Ελλάδα (virtual mobilities). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ.: 2610 996610, e-mail: llp.outgoing@upatras.gr

ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΧΑΡΤΙΟΥ
Υπενθυμίζεται ότι στο Εκτυπωτικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών είναι εγκατεστημένος καταστροφέας εγγράφων βαρέως τύπου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε ενδιαφερόμενο για την καταστροφή εγγράφων. Το παραπάνω μηχάνημα μπορεί να χρησιμοποιείται και για την καταστροφή των γραπτών των εξετάσεων που περιέχουν εκφωνήσεις και απαντήσεις θεμάτων. Εξυπακούεται ότι η καταστροφή θα γίνεται στο χρόνο που προβλέπεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό. Η διαδικασία καταστροφής των εγγράφων κ.λπ. θα γίνεται παρουσία κάθε ενδιαφερόμενου μετά από συνεννόηση με το Εκτυπωτικό Κέντρο. Υπεύθυνοι Εκτυπωτικού Κέντρου:
Μενούνος Χρήστος,    Τηλ. 2610969644, e-mail: menounos@upatras.gr
Καραβιώτης Ανδρέας, Τηλ. 2610969642, e-mail: panektyp@upatras.gr

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΠΩΣ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ» ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕ Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ
Την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021, πραγματοποιήθηκε το σεμινάριο με τίτλο: «Πως μιλάμε για την Αυτοκτονία», που διοργάνωσε η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών. Το ενδιαφέρον για το συγκεκριμένο θέμα ήταν αρκετά μεγάλο, γεγονός που διαφάνηκε από τους συμμετέχοντες, οι οποίοι ξεπέρασαν τους 600, και από την πληθώρα των ερωτήσεων που απηύθυναν οι συμμετέχοντες στους ομιλητές.
Μπορείτε να παρακολουθήσετε δωρεάν όλο το σεμινάριο στον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/diadiktyako-seminario-4-fevroyarioy-202...

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ @ChemEngUP
Κυκλοφόρησε το newsletter @ChemEngUP του Τμήματος Χημικών Μηχανικών τεύχος Φεβρουαρίου 2021. Αναζητείστε το ψηφιακά στο σύνδεσμο: https://www.chemeng.upatras.gr/sites/default/files/users/site/NewsLetter...

Από το Γραφείο Επικοινωνίας Τύπου