Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) ισχύος 40KVA/40KW για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών»

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια δύο (2) Συστημάτων Αδιάλειπτης Λειτουργίας (UPS) ισχύος 40KVA/40KW για τις ανάγκες του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Πατρών»