Upatras.gr
Έρευνα
Έρευνα

Έρευνα

Ένας από τους βασικούς στόχους του Πανεπιστημίου Πατρών είναι και η δημιουργία νέας γνώσης μέσα από την προαγωγή της επιστημονικής Έρευνας. Η ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπιστημίου, όπως αυτή στηρίζεται από το έμψυχο υλικό (μέλη ΔΕΠ, μεταπτυχιακοί και προπτυχιακοί υπότροφοι, μεταδιδακτορικοί ερευνητές, κλπ) και από την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή (εργαστήρια, κλινικές, όργανα, υπολογιστές, πειραματικά μέσα, κλπ), αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα για την αναβάθμιση και του επιπέδου της Διδασκαλίας και της Εκπαίδευσης.

Έρευνα

Το Πανεπιστήμιο Πατρών παρουσιάζει σημαντική ερευνητική δραστηριότητα. Ενδεικτικά, στο σύνολο των δημοσιεύσεων των ελληνικών πανεπιστημίων για την περίοδο 2004-2008 βρίσκεται στην τρίτη θέση με ποσοστό 12,4%, μετά το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών με ποσοστό 27,5% και Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με ποσοστό 21,4% (πηγή ΕΚT).

Σημαντικό παράγοντα στήριξης και ενίσχυσης του ερευνητικού έργου αποτελούν και τα ερευνητικά προγράμματα, όπου το Πανεπιστήμιο Πατρών κατατάσσεται στη δεύτερη θέση ανάμεσα στα ελληνικά Πανεπιστήμια στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για το 2012 (πηγή researchranking.com). Αναλυτικότερα, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει να επιδείξει μία ραγδαία αύξηση ερευνητικών προγραμμάτων και διαχειριζόμενων κονδυλίων που ανέρχονται σε 257,1 εκ. ευρώ τα τελευταία 10 χρόνια (2003-2012), η οποία παρουσιάζεται χαρακτηριστικά και στο ακόλουθο διάγραμμα. Σήμερα, από τα ερευνητικά προγράμματα αμείβεται ερευνητικό προσωπικό που φθάνει τα 3000 άτομα.

Κατανομή ερευνητικών προγραμμάτων και διαχειριζόμενων κονδυλίων ετών 1984-2012

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει σε όλα τα σημαντικά ερευνητικά Ευρωπαϊκά προγράμματα και σε εθνικά προγράμματα. Τέλος, δέχεται απευθείας χρηματοδοτήσεις από ιδιωτικούς και κρατικούς φορείς για την προώθηση της επιστημονικής έρευνας. Το ακόλουθο διάγραμμα παρουσιάζει την κατανομή των ερευνητικών κονδυλίων ανά πηγή χρηματοδότησης για την χρονική περίοδο 2007-2012.

Κατανομή ερευνητικών κονδυλίων ανά πηγή χρηματοδότησης ετών 2007-2012

Copyright 2002-2014, Πανεπιστήμιο Πατρών

Πανεπιστημιούπολη, 26504, Ρίο
Τηλ. 2610 997120, 2610 997100
Φαξ 2610 991711