106η Σύνοδος Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων

106η Σύνοδος Πρυτάνεων

106η ΣΥΝΟΔΟΣ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ
 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
16-19 Ιουλίου 2024

Η 106η Σύνοδος Πρυτάνεων Ελληνικών Πανεπιστημίων θα διεξαχθεί από 16 έως 19 Ιουλίου 2024 στην Πάτρα, υπό την Προεδρία του Πανεπιστημίου Πατρών και Προεδρεύοντα τον Καθηγητή Χρήστο Ι. Μπούρα, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών

 Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε:
Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Εθιμοτυπίας και Εκδηλώσεων, email: panen@upatras.gr, synodos106@upatras.gr
Αντιγόνη Βάκρου, Αναπλ. Προϊσταμένη, τηλ.: 2610 969027
Αμαλία Κατσιφάρα, τηλ.: 2610 996695
Αγγελική Βασιλείου, τηλ.: 2610 996611