Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία

Ανακήρυξη υποψηφίων για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία του Πανεπιστημίου Πατρών με θητεία έως 31/8/2022 και ορισμός διαχειριστή της ηλεκτρονικής εκλογικής διαδικασίας. Συνημμένα επιπλέον μπορείτε να δείτε σύντομα βιογραφικά σημειώματα των υποψηφίων για τα αξιώματα του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία.

Ανακήρυξη υποψηφίων και ορισμός διαχειριστή εκλογικής διαδικασίας ΤΕΕΑΠΗ

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κ. Α. Υφαντή.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα κ. Ε. Αρβανίτη.