Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εισαγωγής μεταπτυχιακών φοιτητών στην Φοιτητική Εστία Πατρών στο Ρίο

Κατόπιν  απόφασης της Εφορείας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών, εγκρίθηκε η κατάταξη των αιτήσεων στέγασης ακ. έτους 2022-2023 στην Φοιτητική Εστία Πατρών στο Ρίο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών του Πανεπιστημίου Πατρών

Η παραλαβή των δωματίων θα γίνει αποκλειστικά το διάστημα Δευτέρα 21/11/2022 έως Παρασκευή 25/11/2022,  9.00 – 14.00. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την παραλαβή των δωματίων, είναι η προσκόμιση βεβαίωσης παραλαβής δωματίου από το Τμήμα Φοιτητικής Εστίας Πατρών.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ_ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ_ΦΟΙΤΗΤΩΝ_2022_ΦΕΠ

Τηλ. επικοινωνίας      ΦΕΠ – Ρίο 2610 – 962183, 962188, 962180

email: fep@upatras.gr