Απονομή Βραβείων Ανδρέα Φιλίππου, Εξαίρετης Δημοσίευσης & Εξαίρετης Διδασκαλίας

Βραβείο «ΑΝΔΡΕΑ ΦΙΛΙΠΠΟΥ»

  • Λυμπέρη Στυλιανή, πρωτεύσασα απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών στην Κατεύθυνση «Στατιστική- Θεωρία Πιθανοτήτων,
    Επιχειρησιακή Έρευνα»

 

Βραβεία Εξαίρετης Δημοσίευσης «ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ» 2022

  • Γαλιώτης Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών

“Effective EMI shielding behaviour of thin graphene/PMMA nanolaminates in the THz range”, Christos Pavlou, Maria Giovanna
Pastore Carbone, Anastasios C. Manikas, George Trakakis, Can Koral, Gianpaolo Papari, Antonello Andreone & Costas Galiotis

  • Ξυδόπουλος Γεώργιος, Καθηγητής του Τμήματος Φιλολογίας

“The Perception of Greek National Orthography and Greeklish at the Threshold of the Post-Modern Era: Investigating Attitudes Towards Orthography in Greek Education”, George J. Xydopoulos, Kyriakoula  Tzortzatou, Argiris Archakis

  • Σταθόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής

‘’Lineage-specific insertions in T-box riboswitches modulate antibiotic binding and action’’, Nikoleta Giarimoglou, Adamantia Kouvela, Ioanna Patsi, Jinwei Zhang, Vassiliki Stamatopoulou & Constantinos Stathopoulos

  • Τσεκούρας Κωνσταντίνος, Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών

‘’Technological hierarchies and learning: Spillovers, complexity, relatedness, and the moderating role of absorptive capacity’’, Nikos Chatzistamoulou, Kostas Kounetas, Kostas Tsekouras

  • Χριστόπουλος Θεόδωρος, Καθηγητής του Τμήματος Χημείας

‘’Macromolecular crowding agents enhance the sensitivity of lateral flow immunoassays’’, Natalia-Maria Christopoulou, Despina P. Kalogianni, Theodore K. Christopoulos

 

Βραβείο Εξαίρετης Διδασκαλίας «ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΝΟΥΤΣΟΣ» 2022

  • Καραλής Αθανάσιος , Καθηγητής του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
  • Σκόδρας Αθανάσιος. Καθηγητής του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών