Απονομή Υποτροφίας «Πάνος Μυλωνάς», 04/04/2023

Στο πλαίσιο της τελετής ορκωμοσίας των προπτυχιακών αποφοίτων του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών  θα πραγματοποιηθεί η απονομή της Υποτροφίας εις μνήμην του Πάνου Μυλωνά, την Τρίτη 4 Απριλίου 2023 στο Πανεπιστήμιο Πατρών. Η Υποτροφία «Πάνος Μυλωνάς» θεσπίστηκε το 2005 με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών και απονέμεται από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου στον πρώτο φοιτητή/τρια του 4ου έτους του Τμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών, εις μνήμην του φοιτητή Πάνου Μυλωνά ο οποίος διένυε το 4ο έτος σπουδών πριν τον άδικο χαμό του.