Αρ. Διακήρυξης 38/22 Επαναληπτική Ανοικτή Ηλεκτρονική Διαδικασία Σύναψης Σύμβασης Κάτω των Ορίων για την “Προμήθεια ανταλλακτικών και συσσωρευτών για τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ισχύος (UPS) δικτυακών και υπολογιστικών υποδομών του Πανεπιστημίου Πατρών ”

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 38_22