Προκήρυξη εκλογής Κοσμήτορα Πολυτεχνικής Σχολής (2021-2024)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ 2021-2024 ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Προκήρυξη για την ανάδειξη Κοσμήτορα στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Η Προκήρυξη και η δήλωση υποψηφιότητας σχετικά με την ανάδειξη Κοσμήτορα της Σχολής Θετικών Επιστημών βρίσκονται ...

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας, με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Γεωπονίας, για  θητεία δύο (2) ακαδημαϊκών ετών, ...

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών , με θητεία από 1/9/2021 έως 31/8/2023

Προκήρυξη εκλογών ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Ζωικής Παραγωγής, Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών , για ...