Προκήρυξη θέσεων Καθηγητών Πανεπιστημίου Πατρών

Πάτρα    17  /  5  / 2021 Το Πανεπιστήμιο Πατρών προκηρύσσει  την πλήρωση θέσεων Καθηγητών των Τμημάτων: 1) ...

Για παροχή υπηρεσιών : Διαχείριση της υπολογιστικής και δικτυακής υποδομής του Υπολογιστικού Κέντρου ΗΜΕΡ. ΛΗΞΗΣ 23-05-2021

ΤΟ ΤΜΗΜΑ  Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών με έδρα το Ρίο. Προτίθεται να προβεί ...

Κατάλογος αποφοίτων (alumni) Πανεπιστημίου Πατρών

Αγαπητοί/ες Απόφοιτοι, Το Πανεπιστήμιο Πατρών θεωρεί ιδιαίτερα σημαντική τη διατήρηση στενών σχέσεων με τους αποφοίτους του. Γι’ ...

Ανοικτή πρόσκληση υποβολής υλικού για το Ιστορικό Αρχείο του Πανεπιστημίου Πατρών

Στο πλαίσιο των ενεργειών για την ανάδειξη του Ιστορικού Αρχείου του Πανεπιστημίου Πατρών δημοσιεύεται ψηφιακή έκθεση ...