Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής με τίτλο “Συστήματα Επεξεργασίας Πληροφορίας και Μηχανική Νοημοσύνη” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

  ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ» (ΔΠΜΣ ΣΜΗΝ)   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ   Η Ειδική ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΔΠΜΣ του Τμήματος Ιατρικής με τίτλο “Ιατρική Φυσική-Ακτινοφυσική” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Τα Τμήματα Ιατρικής και Φυσικής του Πανεπιστημίου Πα­τρών ανακοινώνουν ότι κατά το ακαδημαϊκό έτος ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο ΠΜΣ του Τμήματος Επιστήμης των Υλικών με τίτλο “Επιστήμη των Υλικών” για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για Μεταπτυχιακές Σπουδές στην «Επιστήμη των Υλικών»   Το Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών, ...

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών για απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ Το Τμήμα ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΠΑΥ) του Πανεπιστημίου ...