Χοροθέατρο “Ορμήτες” Πανεπιστημίου Πατρών

Σύντομη παρουσίαση από το Χοροθέατρο “Ορμήτες” του Πανεπιστημίου Πατρών [video]