Διαδικασία και κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και σύνταξη επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter)

Η Κοινωνική Μέριμνα του Πανεπιστημίου Πατρών διοργανώνει δωρεάν βιωματικό εργαστήριο (workshop) ανάπτυξης δεξιοτήτων αυτοπαρουσίασης και δικτύωσης με την αγορά εργασίας με τίτλο

«Διαδικασία και κριτήρια επιλογής Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών και σύνταξη επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος (Motivation Letter)».

Το εργαστήριο απευθύνεται σε ενεργούς φοιτητές/-τριες του Πανεπιστημίου Πατρών, θα είναι διάρκειας 240′ (4 ώρες) και θα πραγματοποιηθεί στις 16/05/2022 και 18/05/2022 (2 ώρες ανά ημέρα).

Για περισσότερες πληροφορίες καθώς και για αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μπορείτε να επισκεφθείτε τον παρακάτω σύνδεσμο: https://socialwelfare.upatras.gr/ergastirio-epaggelmatikis-anaptyxis/