Διαδικτυακή εκδήλωση: Ανάδειξη του φυτικού πλούτου και ενίσχυση της καλλιέργειας και της μεταποίησης μέσω της επιστημονικής έρευνας

Σας προσκαλούμε στην Ενημερωτική Εκδήλωση-Σεμινάριο που διοργανώνεται από τον κόμβο του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Ερευνητικής Υποδομής PlantUp με θέμα 

«Ανάδειξη του φυτικού πλούτου και ενίσχυση της καλλιέργειας και της μεταποίησης μέσω της επιστημονικής έρευνας»

την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021 και ώρα 18:00.

Η εκδήλωση γίνεται διαδικτυακά και μπορείτε να συμμετάσχετε μέσω της πλατφόρμας zoom στο linkbit.ly/3c7PjY5

Meeting ID: 849 3404 4474, Passcode: 651949.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

  • ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

– Καθηγητής Παναγιώτης Δημόπουλος
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης, Πανεπιστήμιο Πατρών

– Καθηγητής Λέανδρος Σκαλτσούνης
Συντονιστής της Ερευνητικής Υποδομής PlantUP, Τμήμα Φαρμακευτικής, ΕΚΠΑ

  • 1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΧΩΡΙΟΥ ΦΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Οργάνωση από το Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

– Η σημασία των τοπικών ποικιλιών και η αξιοποίησή τους στη σύγχρονη γεωργία
Πηνελόπη Μπεμπέλη
,
Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Σύγχρονες τεχνολογίες υδροπονικής παραγωγής αρωματικών & φαρμακευτικών φυτών στο θερμοκήπιο
Δημήτριος Σάββας
,
Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής, Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών των Φυτών, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

– Μελέτη της ποικιλότητας και ταυτοποίηση αρωματικών – φαρμακευτικών φυτών και τοπικών ποικιλιών για προστασία και αξιοποίηση
Βασίλειος Παπασωτηρόπουλος,
Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

  • 2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ: ΤΑ ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΡΟ ΣΤΟ ΡΑΦΙ

Οργάνωση από το Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

– Η συμβολή του PlantUP στην ανάδειξη του φυτικού πλούτου
Γρηγόριος Ιατρού

Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

– Χημική ανάλυση και χρήσεις κοινών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελλάδας
Φωτεινή Λάμαρη
,
Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Συζήτηση