Διαδικτυακή παρουσίαση ψηφιακού εργαλείου “Αλεξάνδρεια”

Η Μονάδα Διαχείρισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του Πανεπιστημίου Πατρών έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στη διαδικτυακή παρουσίαση του ψηφιακού εργαλείου “Αλεξάνδρεια” το οποίο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου ΕΣΠΑ «Αναβάθμιση λειτουργίας της ΜΟΔΙΠ του Πανεπιστημίου Πατρών». Η “Αλεξάνδρεια”, απευθύνεται σε όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα και αποτελεί ένα ψηφιακό εργαλείο διασύνδεσης με διεθνείς βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων με κύριο στόχο τη μείωση του χρόνου συλλογής δεδομένων αλλά και την αξιοπιστία τους.

Η πρόσβαση στην “Αλεξάνδρεια” είναι δυνατή μέσω των Ιδρυματικών λογαριασμών ενώ δίνεται και η δυνατότητα σύνδεσης ως επισκέπτης στο https://alexandria.upatras.gr/

Η παρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη, 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 13:00  και μπορείτε να την παρακολουθήσετε μέσω του συνδέσμου: 

https://upatras-gr.zoom.us/j/95325655584?pwd=YTUvZktHUEdBR2JNcFRHN1hTc1Q2Zz09

Meeting ID: 953 2565 5584
Passcode: 598944