Διάκριση διδακτορικής διατριβής του Tμήματος Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών

Η διδακτορική διατριβή του Δρ. Παναγιώτη Τσοκανά τιμήθηκε με το βραβείο “Springer Theses Award“, στο πλαίσιο του οποίου επανεκδόθηκε ως βιβλίο στην συλλογή βιβλίων “Springer Theses(https://www.springer.com/series/8790).

Η συγκεκριμένη σειρά βιβλίων συλλέγει εξαιρετικές διδακτορικές διατριβές από έναν αυστηρά περιορισμένο αριθμό STEM πανεπιστημιακών τμημάτων παγκοσμίως με υψηλή κατάταξη. Κάθε βιβλίο αυτής της σειράς έχει προταθεί προς έκδοση και υποστηριχθεί από δύο αναγνωρισμένους ειδικούς στο αντικείμενο του βιβλίου. Επίσης, κάθε βιβλίο επιλέγεται από τον Springer για την επιστημονική του ακρίβεια και την υψηλή επίδραση του περιεχομένου του στο σχετικό πεδίο έρευνας. Τέλος, κάθε βιβλίο περιλαμβάνει μια εκτεταμένη εισαγωγή στο αντικείμενο της διατριβής και ένα προλόγισμα από τον επιβλέποντα της διατριβής που εξηγεί την ειδική συνάφεια της εργασίας για το πεδίο.

Ο Δρ. Παναγιώτης Τσοκανάς είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος και Αεροναυπηγός Μηχανικός του Πανεπιστημίου Πατρών. Η διδακτορική διατριβή του έχει τίτλο «Θραυστομηχανική ανάλυση πολύστρωτων δοκών με ελαστικές συζεύξεις και υγροθερμικές τάσεις. Εφαρμογή σε κολλητούς συνδέσμους μετάλλων με σύνθετα υλικά». Η διατριβή εκπονήθηκε στο Εργαστήριο Τεχνικής Μηχανικής και Ταλαντώσεων (Διευθυντής: Καθηγητής Βασίλειος Κωστόπουλος) του τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών. Επιβλέπων της διατριβής διετέλεσε ο Αναπληρωτής Καθηγητής Θεόδωρος Λούτας.

Σύνδεσμος: https://link.springer.com/book/9783031176203