Διάλεξη: “Θεωρία, παρατηρήσεις και προσομοιώσεις των Ηλιακών μαγνητικών πεδίων”

Thν Πέμπτη 13 Μαΐου και ώρα 14:00 θα πραγματοποιηθεί διάλεξη στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, Προχωρημένες Σπουδές στην Φυσική, του Τμήματος Φυσικής από τον 
 
Δρ Βασίλειο Αρχοντη (University of St Andrews, Σκωτία, Ηνωμένο Βασίλειο).
 
Η ομιλία θα πραγματοποιηθεί στην Ελληνική γλώσσα μέσω Zoom.
 
Τίτλος: Θεωρία, παρατηρήσεις και προσομοιώσεις των Ηλιακών μαγνητικών πεδίων
 
Περίληψη: Ένα μεγάλο μέρος της ηλιακής δραστηριότητας συνδέεται άμεσα με την δυναμική τών μαγνητικών πεδίων στον Ήλιο. Η ανάδυση μαγνητικής ροής από το εσωτερικό στην επιφάνεια και την ατμόσφαιρα του Ήλιου παίζει σημαντικό ρόλο στην δημιουργία ενεργών περιοχών και εκρηκτικών φαινομένων, όπως ηλιακές εκλάμψεις, πίδακες και εκρήξεις στεφανιαίας μάζας. Παρουσιάζουμε αποτελέσματα από αριθμητικές προσομοιώσεις που δείχνουν τον μηχανισμό δημιουργίας αυτών των φαινομένων αλλά και πως αυτά τα φαινόμενα συνδέονται μεταξύ τους